Khách sạn Kim Thái - Số 3, đường Hoàng Văn Thụ, TP Thái Nguyên